Najnovšie články


Ľudia nehľadajú v kňazoch ich talenty, ale hľadajú v nich Boha. Veďte ich k Bohu, nie k sebe samým… Nedopustite, aby vás uspokojilo niečo iné ako Boh!

— Matka Tereza