Najnovšie články


Byť svätý, to je toľko ako žiť v pokore, nezištne, byť obozretný, spravodlivý, trpezlivý, láskavý, cudný, jemný, pracovitý a plniť si svoje povinnosti len preto, aby mal z toho Boh radosť a aby on sám bol zaslúženou odmenou.

— Páter Pio