Najnovšie články


Aby sme počuli Boží hlas, musíme mať tichosť duše a mlčať, nie však ponuro, ale tichom v duši, t.j. sústredenosťou v Bohu. Je možné veľa hovoriť, a pritom neporušovať mlčanie, ale je možné hovoriť málo, a pritom vždy porušovať mlčanie.

— Sv. Faustína