Najnovšie články


Nech sa stane, čo sa stane – nikdy sa nestane nič osudné: ak máme pevnú a hlbokú vieru v Darcu každého dobra, zostaneme neotrasiteľní v našej nádeji.

— bl. Ján XXIII