Najnovšie články


Šírte lásku! Kto je ochotný ju prijať,
príde za vami a požiada vás o pomoc.
Kto nie je ochotný ju prijať,
bude pokračovať svojou cestou.

— Bezpodmienečná láska, Paul Ferrini