Najnovšie články


Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje.

— Lk 15,31